Vijverbergsession Bridging the Gap

over voedselzekerheid en voedingszekerheid

Wednesday 25 september 2013

image compilation by © hans groen

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst (www.foodfirst.eu). Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

[> Verslag op foodFIRST for thought

Er zijn mensen die zich bezig houden met voedselzekerheid. Ze hebben het over landbouw, grond en water, boeren, coöperaties, productie, markten en ketens.

En er zijn – ándere – mensen die zich bezighouden met voedingszekerheid; zíj hebben het over 1000 dagen, mineralen en micronutriënten, stunting en moeder en kind.

In het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid hebben beide thema’s een plek. Dat wil zeggen, er is een voedselzekerheidsbeleid, en daarin is toegang tot betere voeding één van de vier pijlers.

Maar hoe zit het met de samenwerking tussen de mensen van de food security en die van de nutrition security?

De indruk is dat die twee groepen nogal langs elkaar heen denken en opereren. Ter illustratie: er zijn al heel wat FoodFirst Vijverberggesprekken over voedselzekerheid geweest, maar termen als 1000 dagen of stunting zijn nog nooit gevallen. Andersom worden er bijvoorbeeld in de spraakmakende Lancet serie over nutrition security allerlei maatregelen en interventies besproken maar komt het woord boer niet één keer voor en wordt ook nergens gesproken over lokale voedselproductie of plattelandsontwikkeling. In het nutrition security denken wordt de verbinding met "ontwikkeling" alleen gelegd door te wijzen op de economische effecten van stunting via gereduceerde arbeidsproductiviteit.

Hoe dicht food security en nutrition security ook bij elkaar lijken te liggen, het lijke “Two worlds that will never meet”!

Op deze Vijverbergsessie willen we een poging doen om de twee werelden bij elkaar te brengen. Niet zozeer om hen elkaar te laten overtuigen van de balk in andermans oog, als wel om te bespreken of ze – elk voor zich – een verbindingsprobleem signaleren.

Wat betekent het discours van de ander voor het mijne?

Misschien kunnen we zo een beeld construeren – bijvoorbeeld: nutrition security als de finale missing link in het voedselzekerheidsbeleid – waarmee beide partijen voortaan eendrachtig vooruit kunnen? Hoe kunnen we dat samen vorm en inhoud geven?

Paulus Verschuren, speciaal Gezant Voedsel- en Voedingszekerheid voor Ontwikkeling, zal het gesprek hierover inleiden en modereren.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Start van de Vijverbergsessie
19.00 Drankjes en hapjes

            

Around foodFIRST

16 Oct 2017 | 'Making Africa work' – What not to do
'Africa Works' was the somewhat provocative title of a book published in 1999. With the subtitle "disorder as a political instrument", the problem cit ...

5 Oct 2017 | Harnessing the demographic dividend through investments in youth
Youth are key stakeholders in the attainment of the goal and aspirations of Agenda 2063. This is premised on the youth bulge currently experienced on ...

4 Oct 2017 | Is Africa Still Rising?
Growth across Sub-Saharan Africa has weakened since 2015, and the poor outlook for commodity prices has cast doubt on the region’s economic promise, ...

4 Oct 2017 | Securing Land Rights in Africa
Across the continent, insecure rights to land are robbing millions of financial stability and long-term prosperity. While new technology is giving peo ...

12 Sep 2017 | Food challenges and opportunities in Nairobi
ECDPM’s Hanne Knaepen interviews Dr. Diana Lee-Smith, co-founder of the Kenya NGO Mazingira Institute in Nairobi, Kenya, about the food challeng ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock