Vijverbergsession Bridging the Gap

over voedselzekerheid en voedingszekerheid

Wednesday 25 september 2013

image compilation by © hans groen

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst (www.foodfirst.eu). Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

[> Verslag op foodFIRST for thought

Er zijn mensen die zich bezig houden met voedselzekerheid. Ze hebben het over landbouw, grond en water, boeren, coöperaties, productie, markten en ketens.

En er zijn – ándere – mensen die zich bezighouden met voedingszekerheid; zíj hebben het over 1000 dagen, mineralen en micronutriënten, stunting en moeder en kind.

In het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid hebben beide thema’s een plek. Dat wil zeggen, er is een voedselzekerheidsbeleid, en daarin is toegang tot betere voeding één van de vier pijlers.

Maar hoe zit het met de samenwerking tussen de mensen van de food security en die van de nutrition security?

De indruk is dat die twee groepen nogal langs elkaar heen denken en opereren. Ter illustratie: er zijn al heel wat FoodFirst Vijverberggesprekken over voedselzekerheid geweest, maar termen als 1000 dagen of stunting zijn nog nooit gevallen. Andersom worden er bijvoorbeeld in de spraakmakende Lancet serie over nutrition security allerlei maatregelen en interventies besproken maar komt het woord boer niet één keer voor en wordt ook nergens gesproken over lokale voedselproductie of plattelandsontwikkeling. In het nutrition security denken wordt de verbinding met "ontwikkeling" alleen gelegd door te wijzen op de economische effecten van stunting via gereduceerde arbeidsproductiviteit.

Hoe dicht food security en nutrition security ook bij elkaar lijken te liggen, het lijke “Two worlds that will never meet”!

Op deze Vijverbergsessie willen we een poging doen om de twee werelden bij elkaar te brengen. Niet zozeer om hen elkaar te laten overtuigen van de balk in andermans oog, als wel om te bespreken of ze – elk voor zich – een verbindingsprobleem signaleren.

Wat betekent het discours van de ander voor het mijne?

Misschien kunnen we zo een beeld construeren – bijvoorbeeld: nutrition security als de finale missing link in het voedselzekerheidsbeleid – waarmee beide partijen voortaan eendrachtig vooruit kunnen? Hoe kunnen we dat samen vorm en inhoud geven?

Paulus Verschuren, speciaal Gezant Voedsel- en Voedingszekerheid voor Ontwikkeling, zal het gesprek hierover inleiden en modereren.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Start van de Vijverbergsessie
19.00 Drankjes en hapjes

Around foodFIRST

11 Aug 2017 | Brexit Down on the Farm
Brexit no doubt carries many risks, but it may also carry a key opportunity: the possibility of building a more efficient, innovative, world-leading a ...

31 Jul 2017 | Fifth Africa – EU Summit: A watershed moment for Africa-EU relations?
In November 2017 European and African leaders will meet in Abidjan, Ivory Coast for the 5th Africa – EU summit. This meeting between representatives ...

16 Jul 2017 | Video: SASS – Our work on Sustainable Food Systems
Our work on Sustainable Food Systems for Sustainable Development – Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile (SASS) SASS is a consortium project ...

29 Jun 2017 | Making sustainable agriculture a future for youth in Africa
The conference will be co-hosted by the European Commission together with the African Union Commission and the incoming Estonian presidency, and will ...

28 Jun 2017 | The what's, where's and how's of Agricultural Innovation Platforms
Marc Schut from the CGIAR International Institute of Tropical Agriculture and Wageningen University recently published a book with Guidelines for Inno ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the FoodFirst conferences in 2012.

 

foodFIRST Video

FF Floriade 28 August 2012

The WorldFoodClock