Vijverbergsession De watervoetafdruk van agrarische producten

Wednesday 5 March 2014

afbeelding: http://www.kraanwateruniversiteit.nl

Zie het verslag op foodFIRST for Thought

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

In samenwerking met NCDO

[> Zie ook virtualwater.eu

[> NCDO-publicatie Water, Bron van ontwikkeling, macht en conflict

Inleidingen worden verzorgd door Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, die het concept bedacht heeft, en dr.ir. Gerardo van Halsema van de WUR.

Inleiding

Als gevolg van de wereldwijd groeiende vraag naar water en de toenemende druk op de beschikbaarheid van water in veel gebieden, spannen bedrijfsleven, overheid en wetenschap zich actief in om het waterverbruik van agrarische producten zoveel mogelijk te verlagen. De watervoetafdruk (de zichtbare en onzichtbare waterverbruik van producten, uitgedrukt in liters) is een concept dat in de discussies over verantwoord waterbeheer steeds meer aandacht krijgt. Zo is er voor 1 katoenen T-shirt 2700 liter water nodig, kost een kilo brood ruim 1600 liter en een kopje koffie 140 liter water; water dat in veel gevallen afkomstig is uit landen waar al sprake is problemen op het gebied van waterschaarste en -veiligheid. Hoe bruikbaar is het concept van de watervoetafdruk in de praktijk? En waar lopen bedrijfsleven, overheid en wetenschap tegenaan bij het verlagen van het waterverbruik in agrarische processen?

Focus bijeenkomst

De Vijverbergsessie op 5 maart 2014 gaat in op de bruikbaarheid van het concept van de watervoetafdruk bij verantwoord waterbeheer in de agri-foodsector. De focus ligt daarbij specifiek op water dat in het buitenland gebruikt en vervuild wordt ten behoeve van producten voor de Westerse markt, zoals katoen, koffie en oliegewassen.

De ontwikkelaar van het invloedrijke concept, prof. dr. Arjen Hoekstra (Universiteit Twente), en dr. ir. Gerardo van Halsema (WUR) laten hun licht schijnen op het ontstaan, het doel en de bruikbaarheid van de watervoetafdruk voor de agri-foodsector. Jochem Verberne (Head Corporate Relations WWF International) zal ons informeren over zijn werk met bedrijven als Coca Cola, C&A en Heineken teneinde verantwoord waterbeheer te bevorderen en de rol die het concept van de watervoetafdruk daarbij speelt. Na deze drie inleidingen volgt een gesprek.

NN (Ministerie van Buitenlandse Zaken) is uitgenodigd voor de slotreflectie, waarin hij zal ingaan op de vraag waar de Nederlandse overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap elkaar kunnen versterken in het bevorderen van verantwoord waterbeheer in de agri-food sector. Sjef IJzermans (FoodFirst) leidt de bijeenkomst.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening en welkom door Sjef IJzermans, Task Force FoodFirst
17.05 Arjen Hoekstra, Universiteit Twente
17.20 Gerardo van Halsema, WUR
17.30 Jochem Verberne, WWF international
17.40 Gesprek
18.45 Slotreflectie door NN, Ministerie van Buitenlandse Zaken
19.00 Drankjes en lichte snacks

            

Around foodFIRST

16 Oct 2017 | 'Making Africa work' – What not to do
'Africa Works' was the somewhat provocative title of a book published in 1999. With the subtitle "disorder as a political instrument", the problem cit ...

5 Oct 2017 | Harnessing the demographic dividend through investments in youth
Youth are key stakeholders in the attainment of the goal and aspirations of Agenda 2063. This is premised on the youth bulge currently experienced on ...

4 Oct 2017 | Is Africa Still Rising?
Growth across Sub-Saharan Africa has weakened since 2015, and the poor outlook for commodity prices has cast doubt on the region’s economic promise, ...

4 Oct 2017 | Securing Land Rights in Africa
Across the continent, insecure rights to land are robbing millions of financial stability and long-term prosperity. While new technology is giving peo ...

12 Sep 2017 | Food challenges and opportunities in Nairobi
ECDPM’s Hanne Knaepen interviews Dr. Diana Lee-Smith, co-founder of the Kenya NGO Mazingira Institute in Nairobi, Kenya, about the food challeng ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock