Vijverbergsession De watervoetafdruk van agrarische producten

Wednesday 5 March 2014

afbeelding: http://www.kraanwateruniversiteit.nl

Zie het verslag op foodFIRST for Thought

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

In samenwerking met NCDO

[> Zie ook virtualwater.eu

[> NCDO-publicatie Water, Bron van ontwikkeling, macht en conflict

Inleidingen worden verzorgd door Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, die het concept bedacht heeft, en dr.ir. Gerardo van Halsema van de WUR.

Inleiding

Als gevolg van de wereldwijd groeiende vraag naar water en de toenemende druk op de beschikbaarheid van water in veel gebieden, spannen bedrijfsleven, overheid en wetenschap zich actief in om het waterverbruik van agrarische producten zoveel mogelijk te verlagen. De watervoetafdruk (de zichtbare en onzichtbare waterverbruik van producten, uitgedrukt in liters) is een concept dat in de discussies over verantwoord waterbeheer steeds meer aandacht krijgt. Zo is er voor 1 katoenen T-shirt 2700 liter water nodig, kost een kilo brood ruim 1600 liter en een kopje koffie 140 liter water; water dat in veel gevallen afkomstig is uit landen waar al sprake is problemen op het gebied van waterschaarste en -veiligheid. Hoe bruikbaar is het concept van de watervoetafdruk in de praktijk? En waar lopen bedrijfsleven, overheid en wetenschap tegenaan bij het verlagen van het waterverbruik in agrarische processen?

Focus bijeenkomst

De Vijverbergsessie op 5 maart 2014 gaat in op de bruikbaarheid van het concept van de watervoetafdruk bij verantwoord waterbeheer in de agri-foodsector. De focus ligt daarbij specifiek op water dat in het buitenland gebruikt en vervuild wordt ten behoeve van producten voor de Westerse markt, zoals katoen, koffie en oliegewassen.

De ontwikkelaar van het invloedrijke concept, prof. dr. Arjen Hoekstra (Universiteit Twente), en dr. ir. Gerardo van Halsema (WUR) laten hun licht schijnen op het ontstaan, het doel en de bruikbaarheid van de watervoetafdruk voor de agri-foodsector. Jochem Verberne (Head Corporate Relations WWF International) zal ons informeren over zijn werk met bedrijven als Coca Cola, C&A en Heineken teneinde verantwoord waterbeheer te bevorderen en de rol die het concept van de watervoetafdruk daarbij speelt. Na deze drie inleidingen volgt een gesprek.

NN (Ministerie van Buitenlandse Zaken) is uitgenodigd voor de slotreflectie, waarin hij zal ingaan op de vraag waar de Nederlandse overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap elkaar kunnen versterken in het bevorderen van verantwoord waterbeheer in de agri-food sector. Sjef IJzermans (FoodFirst) leidt de bijeenkomst.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening en welkom door Sjef IJzermans, Task Force FoodFirst
17.05 Arjen Hoekstra, Universiteit Twente
17.20 Gerardo van Halsema, WUR
17.30 Jochem Verberne, WWF international
17.40 Gesprek
18.45 Slotreflectie door NN, Ministerie van Buitenlandse Zaken
19.00 Drankjes en lichte snacks

Around foodFIRST

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock