Vijverbergsession De oceanen als voedselbron; naar een duurzaam beheer (2)

Wednesday 2 April 2014

afbeelding: © Hans Groen

Zie het verslag op foodFIRST for Thought

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, i.h.k.v. de voorbereiding op de Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth, 22-25 april 2014, Den Haag

De sessie wordt ingeleid door Hans Hoogeveen, DG Agro van het Ministerie van Economische Zaken; voorzitter is Johan van de Gronden, Algemeen Directeur van het WNF

Over deze sessie

Van 22-25 april wordt in Den Haag de Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth gehouden (http://www.globaloceansactionsummit.com). De conferentie wordt namens de Nederlandse regering georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, in nauwe samenwerking met de FAO, de Wereldbank en de regeringen van de VS, Grenada, Indonesië, Mauritius en Noorwegen.

Vertrekpunt van de Summit is het inzicht dat gezonde oceanen van wezenlijk belang zijn voor de mondiale voedselzekerheid en economische ontwikkeling: Ocean health and productivity must be at the heart of global efforts to eradicate poverty, strengthen food security and build resistance to climate change.

Het doel van de Summit is te komen tot successful integrated approaches that attract public-private partners, secure financing and catalyze good ocean governance while reconciling tensions and balancing priorities between growth and conservation, private sector interests and equitable benefits for communities, and Exclusive Economic Zones (EEZs) and Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) policy frameworks.

Op een eerdere Vijverbergsessie, die van 6 november 2013, hebben we al aandacht besteed aan de governance van oceanen als IPG’s, Internationale (of mondiale) publieke goederen, aan de hand van een bespreking van het beheer van pelagische visbestanden (zie voor uitgebreid verslag http://www.foodfirst.eu/index.php?a=forum&id=20).

 

Op de Vijverbergsessie van 2 april zal Hans Hoogeveen, DG Agro van het Ministerie van Economische Zaken, eerst een toelichting geven op doelen, strategie, verwachte uitkomsten en follow up van de komende Summit.

Daarna volgt een gesprek in twee rondes, beide keren voorafgegaan door korte statements van Hans Hoogeveen:

  1. over inhoudelijke en beleidsmatige aspecten: de framing van de Summit, oceanen als IPG’s, de genoemde drie dilemma’s.
  2. over de betrokkenheid van Nederlandse organisaties, bedrijven en instellingen; hun inbreng in de Summit, hun rol in de follow up en verder, publiek-private partnerships in de vierhoek.

Johan van de Gronden, Algemeen Directeur van het WNF, is voorzitter.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

            

Around foodFIRST

16 Oct 2017 | 'Making Africa work' – What not to do
'Africa Works' was the somewhat provocative title of a book published in 1999. With the subtitle "disorder as a political instrument", the problem cit ...

5 Oct 2017 | Harnessing the demographic dividend through investments in youth
Youth are key stakeholders in the attainment of the goal and aspirations of Agenda 2063. This is premised on the youth bulge currently experienced on ...

4 Oct 2017 | Is Africa Still Rising?
Growth across Sub-Saharan Africa has weakened since 2015, and the poor outlook for commodity prices has cast doubt on the region’s economic promise, ...

4 Oct 2017 | Securing Land Rights in Africa
Across the continent, insecure rights to land are robbing millions of financial stability and long-term prosperity. While new technology is giving peo ...

12 Sep 2017 | Food challenges and opportunities in Nairobi
ECDPM’s Hanne Knaepen interviews Dr. Diana Lee-Smith, co-founder of the Kenya NGO Mazingira Institute in Nairobi, Kenya, about the food challeng ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock