Vijverbergsession De rol van coöperaties voor verbeterde markttoegang in Afrika

Wednesday 5 November 2014

© Rabobank Foundation

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

Het FAO jaarrapport on family farming is uit:
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf voor het hele verslag;
http://www.fao.org/3/a-i4036e.pdf voor de samenvatting..

Over deze sessie

Deze sessie is voorbereidend op de FoodFirst Family Farming Conferentie die op 15 december 2014 gehouden wordt in het Auditorium van de Rabobank in Utrecht. Kernvraag op deze conferentie is: wat kan gedaan worden om het ontwikkelingsproces van Afrikaanse boeren tot ondernemers te faciliteren en te ondersteunen?

Door de schommelende markt loopt het boerengezinsbedrijf veel risico. Daarbij komt dat het boerengezinsbedrijf slecht verzekerd is. Door de lage vraag naar verzekeringen, wegen de kosten van het opzetten van een coöperatie niet op tegen de baten. Nu geldt dat prijsschommelingen een groot risico vormen voor de boer, net zoals weersveranderingen. Risicomanagement zou een integraal onderdeel bij het ontwikkelen van de landbouwsector moeten zijn.
Met name dáárover ging de Vijverbergsessie van 10 september 2014. Eén van de barrières voor doorontwikkeling van het lokale boerenbedrijf is onvoldoende toegang tot financiële diensten, maar ook het gebrek aan toegang tot de afzetmarkt. De Vijverbergsessie van 5 november richt zich op deze schakel in de keten; toegang tot afzetmarkten.

Kleine boeren verenigen zich in coöperaties om de markt te bedwingen. Ze delen informatie over landbouwpraktijken en marktprijzen. Wat zijn de ervaringen met lokale landbouworganisaties en coöperaties die samenwerking tussen de boeren bevorderen op gebied van productie en verkoop met als doel de aangesloten boeren bedrijfjes winstgevend te maken? En wat zijn de ervaringen en lessons learned met programma's die kleine boeren ondersteunen bij het organiseren van gemeenschappelijke vermarkting, of bij het opzetten van eigen organisaties voor verwerking en vermarkting (vereniging, coöperatie e.d.)?

Deze sessie wordt voorgezeten door Ewald Wermuth.
Ton Dietz van het Africa Studiecentrum (ASC) zal een inleiding verzorgen over het effect van interventies bij coöperaties die kleine boeren ondersteunen bij het op de markt brengen van hun producten.
Dirk Duijzer, Directeur Coöperatie & Besturing van de Rabobank zal een presentatie verzorgen over de rol van coöperaties.
Annemarie Groot Kormelinck van het Centre for Development Innovation van de WUR zal spreken over ervaringen en geleerde lessen met lokale programma’s die kleine boeren ondersteunen bij het organiseren van gemeenschappelijke vermarkting.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

Around foodFIRST

11 Aug 2017 | Brexit Down on the Farm
Brexit no doubt carries many risks, but it may also carry a key opportunity: the possibility of building a more efficient, innovative, world-leading a ...

31 Jul 2017 | Fifth Africa – EU Summit: A watershed moment for Africa-EU relations?
In November 2017 European and African leaders will meet in Abidjan, Ivory Coast for the 5th Africa – EU summit. This meeting between representatives ...

16 Jul 2017 | Video: SASS – Our work on Sustainable Food Systems
Our work on Sustainable Food Systems for Sustainable Development – Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile (SASS) SASS is a consortium project ...

29 Jun 2017 | Making sustainable agriculture a future for youth in Africa
The conference will be co-hosted by the European Commission together with the African Union Commission and the incoming Estonian presidency, and will ...

28 Jun 2017 | The what's, where's and how's of Agricultural Innovation Platforms
Marc Schut from the CGIAR International Institute of Tropical Agriculture and Wageningen University recently published a book with Guidelines for Inno ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the FoodFirst conferences in 2012.

 

foodFIRST Video

FF Floriade 28 August 2012

The WorldFoodClock