Vijverbergsession De rol van coöperaties voor verbeterde markttoegang in Afrika

Wednesday 5 November 2014

© Rabobank Foundation

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

Het FAO jaarrapport on family farming is uit:
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf voor het hele verslag;
http://www.fao.org/3/a-i4036e.pdf voor de samenvatting..

Over deze sessie

Deze sessie is voorbereidend op de FoodFirst Family Farming Conferentie die op 15 december 2014 gehouden wordt in het Auditorium van de Rabobank in Utrecht. Kernvraag op deze conferentie is: wat kan gedaan worden om het ontwikkelingsproces van Afrikaanse boeren tot ondernemers te faciliteren en te ondersteunen?

Door de schommelende markt loopt het boerengezinsbedrijf veel risico. Daarbij komt dat het boerengezinsbedrijf slecht verzekerd is. Door de lage vraag naar verzekeringen, wegen de kosten van het opzetten van een coöperatie niet op tegen de baten. Nu geldt dat prijsschommelingen een groot risico vormen voor de boer, net zoals weersveranderingen. Risicomanagement zou een integraal onderdeel bij het ontwikkelen van de landbouwsector moeten zijn.
Met name dáárover ging de Vijverbergsessie van 10 september 2014. Eén van de barrières voor doorontwikkeling van het lokale boerenbedrijf is onvoldoende toegang tot financiële diensten, maar ook het gebrek aan toegang tot de afzetmarkt. De Vijverbergsessie van 5 november richt zich op deze schakel in de keten; toegang tot afzetmarkten.

Kleine boeren verenigen zich in coöperaties om de markt te bedwingen. Ze delen informatie over landbouwpraktijken en marktprijzen. Wat zijn de ervaringen met lokale landbouworganisaties en coöperaties die samenwerking tussen de boeren bevorderen op gebied van productie en verkoop met als doel de aangesloten boeren bedrijfjes winstgevend te maken? En wat zijn de ervaringen en lessons learned met programma's die kleine boeren ondersteunen bij het organiseren van gemeenschappelijke vermarkting, of bij het opzetten van eigen organisaties voor verwerking en vermarkting (vereniging, coöperatie e.d.)?

Deze sessie wordt voorgezeten door Ewald Wermuth.
Ton Dietz van het Africa Studiecentrum (ASC) zal een inleiding verzorgen over het effect van interventies bij coöperaties die kleine boeren ondersteunen bij het op de markt brengen van hun producten.
Dirk Duijzer, Directeur Coöperatie & Besturing van de Rabobank zal een presentatie verzorgen over de rol van coöperaties.
Annemarie Groot Kormelinck van het Centre for Development Innovation van de WUR zal spreken over ervaringen en geleerde lessen met lokale programma’s die kleine boeren ondersteunen bij het organiseren van gemeenschappelijke vermarkting.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

Around foodFIRST

5 Feb 2018 | Zo gaan de spindoctors van Monsanto te werk
En leiden de Nederlandse media (ongezien) om de tuin De producten van Monsanto kunnen wel wat positieve pers gebruiken. Trainingen voor academici beta ...

30 Jan 2018 | Africa’s Arrival
According to a new report by the African Development Bank, the continent's 54 countries grew by 2.2%, on average, in 2016, and 3.6% in 2017; in 2018, ...

8 Jan 2018 | Save the date: Het Grote Palmoliedebat
Je ziet of proeft het niet, maar het is overal. Het zit in onze hazelnootpasta, in onze shampoo en steeds vaker ook in onze benzinetank. Het wordt ver ...

29 Dec 2017 | Junkfood plaagt Pakistan
Bijna driekwart Pakistanen eet ongezond Pakistanen zijn verslaafd aan junkfood. Voor de armen wordt door de alsmaar stijgende prijzen gezonde voeding ...

11 Dec 2017 | The year of new crises for Africa's youth
Ahead of our annual Challenges Paper, published in January 2018, Asmita Parshotam from the South African Institute of International Affairs looks back ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock