Vijverbergsession "Coöperaties en Landbouwontwikkeling"

Wednesday, March 20, 2013

[> Naar het verslag op FoodFirst for thought

Op de FoodFirst-Floriade conferentie van 24 april 2012, die ook aan dit thema gewijd was, werden door verschillende sprekers de sterke kanten van het coöperatieve model naar voren gebracht. Als het erom gaat de boerengezinsbedrijven - en volgens Vincent Lokin, directeur Coöperaties van Rabobank Nederland, is 97% van de boerenbedrijven wereldwijd kleiner dan 10 ha - hun rol te kunnen laten spelen bij het oplossen van het wereldvoedselprobleem, dan zijn coöperaties daarbij haast onontbeerlijk. De boerengezinsbedrijven leveren individueel te lage volumes voor de markt, ze hebben moeite met kwaliteitsmanagement, ze hebben last van hoge transactiekosten en zeker in ontwikkelingslanden hebben ze geen toegang tot krediet, verzekeringen en andere diensten.

Het coöperatief organiseren is één van de sleutels tot de oplossing van deze problemen. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse internationale samenwerking, want wij hebben een eeuwenoude traditie op dit gebied, en een coöperatieve sector die springlevend is en zeer internationaal georiënteerd.

Tegelijkertijd werden hierbij van diverse kanten kanttekeningen geplaatst, die echter op die conferentie niet konden worden uitgediept. Daar willen we op deze Vijverbergsessie nader op ingaan.

Het gaat daarbij met name om de zachte aspecten van de coöperatie. Zo signaleerde Joseph Nyagah, Minister van Coöperaties van Kenia, dat het gebrek aan onderling vertrouwen en aan vertrouwen in (de rechtschapenheid van) het management de grote struikelblokken zijn voor de coöperatieve ontwikkeling in Afrika. En Daniel Njenga, manager van Kiambaa Dairy Farmers Cooperative in Kenia, gaf aan dat één van de problemen waar zijn coöperatie mee worstelt is, dat leden hun melk vaak aan een tussenhandelaar verkopen als die een hogere prijs biedt. Jos van Gennip besloot die conferentie met de aanbeveling dat bij het promoten van het coöperatieve model in Afrika de culturele, sociale en ethische aspecten, inclusief leiderschap, veel meer aandacht moeten krijgen. Het overdragen van technologie en kennis is belangrijk, maar zeker niet het enige en ook niet het eerste. Maar: vertrouwen en moraliteit kun je niet overdragen of produceren. Dus?

Vragen voor de discussie:

» Wat zijn de recente ervaringen met het promoten van coöperatieve organisaties in Afrika? Wat zijn de resultaten?
» Hoe is daar omgegaan met bovengenoemde problematiek?
» Do's and don'ts?
» En wat zijn realistische perspectieven?

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening door Doeke Faber, voorzitter FoodFirst Stuurgroep
17.10 Statement door Dirk Duijzer, directeur Coöperatie, Bestuur en Duurzaamheid, Rabobank
17.25 Statement door Gert van Dijk, hoogleraar Cooperative Microfinancial Services in Developing Economies
17.40 Statement door Kees Blokland, directeur van Agriterra
17.55 Debat
18.45 Afronding en conclusies door Jeroen Roodenburg, ambassadeur Bedrijfsleven & Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
19.00 Sluiting

Around foodFIRST

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock