VoedselZaken over grenzen heen
Hoe bedrijfsleven, wetenschap en beleid
elkaar in de praktijk kunnen versterken

Donderdag 15 maart 2012

Locatie: Auditorium Rabobank, Utrecht

[> To the full report on FoodFirst for Thought

In the press: on ViceVersaOnline: Bleker: geen 'foute' bedrijven mee op handelsmissies

Kort verslag

Image: WuTtY @ photoXpress

Welke kennis is nodig om te kunnen werken aan mondiale voedselzekerheid? Welke rol speelt wetenschappelijk onderzoek bij innovatie en hoe kan deze kennis toegepast worden in het bedrijfsleven? Hoe komen ondernemers en onderzoekers tot succesvolle publiek-private samenwerking? Die vragen stonden centraal op de conferentie VoedselZaken over Grenzen heen, die donderdagmiddag 15 maart in het Auditorium van Rabobank Nederland werd gehouden.

Hiermee werd het startschot gegeven voor een serie van zes FoodFirst-Floriade conferenties die tussen april en oktober op de Floriade in Venlo zullen worden gehouden over de wereldvoedselproblematiek. De Rabobank en de Rabobank Foundation zijn partners in de FoodFirst Coalitie, waarin verder deelnemen het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, NCDO, de Provincie Limburg, het WereldNatuurFonds, Socires en andere organisaties. Op de zes conferenties komen verschillende aspecten van de wereldvoedselproblematiek aan de orde, en daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om te komen tot concrete samenwerkingsverbanden in de vierhoek, dat wil zeggen tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en civil society.

Ruud Huirne, directeur Food&Agri van Rabobank Nederland, wees er in zijn welkomstwoord op dat dit initiatief naadloos aansluit bij de doelstellingen de Rabobank, zowel in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als wat betreft de verantwoordelijkheid voor de wereldvoedselproblematiek. We staan voor de opgave om veel meer voedsel te produceren, terwijl onze natuurlijke hulpbronnen schaarser worden. Hij onderschreef het belang van samenwerking in de vierhoek, omdat de rol van maatschappelijke organisaties onontbeerlijk is, zowel hier als daar.

Staatssecretaris Henk Bleker benadrukte het belang van de landbouw voor de Nederlandse economie. Met een export t.w.v. €73 miljard is Nederland de tweede grootste agro-exporteur in de wereld. Alumni van Wageningen UR zijn overal ter wereld te vinden. Ook daarom is het goed dat voedselzekerheid een topthema in ontwikkelingssamenwerking is geworden. Het Nederlandse Topsectoren beleid stimuleert innovatie die ten goede komt aan ontwikkelingslanden. Het lokale initiatief dient daarbij altijd voorop te staan, aldus Bleker. Zo bleek er op zijn recente missie naar Mozambique grote behoefte te bestaan aan een Raiffeisenbank, een lokale bank die sparen, lenen en verzekeren kan organiseren.

Martin Kropff, lid van het Topteam AgroFood, schetste de grotere rol die de private sector in de ontwikkelingssamenwerking is gaan spelen, daarmee onderstrepend dat het vroegere antagonisme tussen OS en bedrijfsleven onderhand verleden tijd is. Hij wees ook op de noodzaak van systeemoplossingen waarbij de lokale kennis ten volle wordt benut en technologische oplossingen altijd samengaan met aandacht voor kennis-, sociale en organisatorische processen.

Op de conferentie presenteerde NWO-WOTRO haar nieuwe onderzoeksprogramma Global Food Systems. Eric Smaling, bestuurslid van WOTRO Science for Global Development, memoreerde dat één van de kerndoeleinden van WOTRO is het stimuleren van publiek-private samenwerking om mondiale problemen, in het bijzonder die van voedselzekerheid, water en gezondheid, aan te pakken.

Met korte presentaties nodigden Raoul Bino, Algemeen Directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen Universiteit, Jan Hak, Voorzitter Groep Fabrieken van Machines voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie (GMV), Heleen Bos, Accountmanager Organics Rijk Zwaan, en
Lia van Wesenbeeck, Senior onderzoeker Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening, Vrije Universiteit (SOW-VU) elkaar en de aanwezigen in de zaal uit om de koppeling tussen onderzoek en bedrijven tot stand te brengen. Die ontmoeting kreeg verder gestalte in de netwerksessie die op de conferentie volgde.

Paul Beck, algemeen directeur van de Floriade 2012, betoonde zich ter afsluiting zeer ingenomen met het FoodFirst-Floriade initiatief, en zegde het alle steun toe.

In zijn slotwoord sprak Jos van Gennip, voorzitter van de FoodFirst coalitie, de hoop uit, dat de FoodFirst-Floriade cyclus, die heden is afgetrapt, zal uitmonden in een meer permanent samenwerkingsverband, een Netherlands Community for Sustainable Global Agriculture.

Programma


Dagfacilitator: Peter Heintze, Hoofd Onderzoek en Kennisontsluiting NCDO

12.30-13.30 Inloop, registratie, broodjeslunch

13.30-13.50 Opening
Jos van Gennip, Voorzitter FoodFirst Coalitie
Ruud Huirne, Directeur Food&Agri van Rabobank Nederland

13.50-14.10 Key note I: Nederland wereldspeler voor voedselzekerheid

Henk Bleker
, Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

14.10-14.30 Key note II: Mondiale voedselzekerheid binnen de topsector Agro&Food: nieuwe mogelijkheden vanuit de gouden driehoek

Martin Kropff
, Lid Topteam Agro&Food

14.30-15.00 Plenaire discussie

15.00-15.30 Pauze

15.30-15.40 Presentatie NWO-WOTRO programma Global Food Systems
Eric Smaling, Bestuurslid WOTRO Science for Global Development

15.40-16.00 Duo-presentatie I: Metropolitan Food Security: Samenwerking tussen industrie en academia over de grenzen heen
Raoul Bino, Algemeen Directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen Universiteit
Jan Hak, Voorzitter Groep Fabrieken van Machines voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie (GMV)

16.00-16.20 Presentatie II: Coöperatie en innovatie in de voedselketen: van rurale productie tot urbane consumptie
Heleen Bos, Accountmanager Organics Rijk Zwaan
Lia van Wesenbeeck, Senior onderzoeker Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening, Vrije Universiteit (SOW-VU)

16.20-16.40 Plenaire discussie

16.40-16.50 Afsluiting

16.50-17.00 Vooruitblik FoodFirst op de Floriade

Paul Beck
, Algemeen Directeur Floriade

17.00  Netwerksessie en aansluitend borrel

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Socires en NWO-WOTRO Science for Global Development, samen met Rabobank Nederland, Rabobank Foundation, NCDO, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Fotografie: Eric Kampherbeek | La Couleur

[> Lees de flyer

Around foodFIRST

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock