Proceedings, reports, etc.

Vijverbergsessions | Floriade | SID-ISS Lectures | Conferences

5 maart 2019

Debat "Towards an Africa Europe partnership"

Lees het verslag van het debat op 5 maart.

14 May 2018

Vijverbergsession: "Voorrang voor landbouw in Afrika"

Op deze Vijverbergsessie zullen de indringende veranderingen in het beleid van internationale en Europese instellingen aan de orde komen. Met ook hun financiële consequenties. met dr. H. Hoogeveen, PV FAO en Dr. Cristina Miranda Gosalvez van de Europese Commissie (Directoraat Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling).
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, Den Haag; deelname op uitnodiging.

Tue, 12 Dec 2017

Vijverbergsessie "Coming up: Join-up"

Op deze speciale Vijverbergsessie willen we de narrative voor de internationale conferentie van 8 en 9 februari, “Join-up with African Agripreneurs” centraal stellen, het verhaal dus dat richting geeft en de doorwerking daarna. Met Ewald Wermuth en Ton Dietz.

Wed, 5 July 2017

Vijverbergsession: SME/MKB participation at the foodFIRST conference November 2017

Discussion on creative ideas to involve SME's at the Conference "Emergent entrepreneurship for feeding African cities" in november 2017.
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation.

Wed, 7 June 2017

Agro Incubators

In cooperation with Mireille Boshuizen, Ministry of Economic Affairs
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation.

 

Wed, 3 May 2017

Vijverbergsession: Supply what is in demand

With Jan-Willem van der Schans (WUR) on Linking farmers and Supermarkets and Marlene Roefs (WUR): SPAR Rural Hubs initiative.
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Wed, 12 April 2017

Urban food systems and the value chain

Met René van Veenhuizen (Ruaf) en Yves van Leynseele (UvA)
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Wed, 1 March 2017

Youth employability

In cooperation with Eelco Baan, SNV
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Image: © SNV

The goal of the YES project is to improve access to employment and business opportunities for 5,000 rural and urban youth in West Nile, ages 15-30, who are in and out of school by 2017. This will be achieved through training and mentorship in business skills and internship and apprenticeship placements. The project focuses on enterprise development in growth sectors with proven opportunities for job creation

Wed, 8 Feb 2017

Tailoring Soil and Plant Nutrition — for Nutrition-Sensitive and Climate-Smart Agriculture

In cooperation with Prem Bindraban, IFDC.
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Because soils, the production base for agriculture, in SSA are nutrient poor, nutrient supply should be soil and plant specific in tune with water management and other agronomic practices.
ICT-based (nutrient) management recommendation, market information, enhanced post-harvest processing and optimized logistics are all conducive for youth engagement in the food and agricultural sector.

Wed, 18 Jan 2017

Vijverbergsession: Strengthening effects of Dutch investment. African agrifood value chains, enabling environment and youth

Met ECDPM.
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

This Vijverberg session will focus on Dutch private sector investments in African food value chains and how to assess and strengthen their positive effects on employment and capacity development of young people in farming as professionals?

Wed, 7 Dec 2016

Vijverbergsession: Youth-inclusiveness in agricultural transformation

In cooperation with
Food & Business Knowledge Platform, Agri-ProFocus and INCLUDE Knowledge Platform
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.


Image: © USAID Food and Enterprise Development Program for Liberia (FED) / Nico Parkinson

This Vijverberg session will be on youth inclusiveness in agricultural transformation, with a special focus on knowledge sharing, business opportunities, employment creation, and the effects on food security. The session will delve into an important nexus of development concerns in Africa: food insecurity, rapid population growth and youth unemployment.
With Jim Sumberg (IDS).

Wed, 2 Nov 2016

Vijverbergsession: Virtueel platform voor agro ondernemers

Met Pierre van Hedel (Rabobank Foundation). Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Gesprek met Pierre van Hedel (Rabobank Foundation) over de mogelijkheden en kansen van een virtueel netwerk voor jonge agro-ondernemers. Voorbeelden, ervaringen, mogelijkheden.

Wed, 7 Sep 2016

Vijverbergsession: Jonge agro-ondernemers

Rabobank, Korte Vijverberg, The Hague; participation on invitation only.


Image: http://youthagroentrepreneurs.blogspot.nl/

Met Marije Balt, Spring Factor, jongerenexpert en voormalig diplomaat, en Wouter Kleijn, KIT, adviseur sustainable development en jeugdwerkgelegenheid

Wed, 24 Aug 2016

Vijverbergsession: "Het wankele evenwicht tussen wetenschap en beleid"

Rabobank, Korte Vijverberg, The Hague; participation on invitation only.

Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, emeritus universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan de Universiteit van Wageningen (WUR), neemt afscheid als Special Envoy van het Ministerie van Economische Zaken. In de periode 2013-2016 heeft de heer Rabbinge op verzoek van EZ tevens het voorzitterschap bekleed van het internationale netwerk Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA).
Op deze speciale Vijverbergsessie zullen in een gesprek tussen jonge en ervaren onderzoekers en beleidsmakers maatschappelijke vraagstukken rond duurzame voedselsystemen aan de orde worden gesteld in relatie tot het Nederlandse beleid inzake voedsel en landbouw.

Wed, 1 June 2016

Vijverbergsession: Kick-off programma 2016-2017

Jaarthema: "The African future is for young, well educated, market oriented and organized farmer-entrepreneurs."

Kernidee:
* het opzetten van een virtueel platform (online community, vraagbaak etc) van/voor jonge boeren en deskundigen uit de vierhoek, Afrika-Nederland; gekruist met
* het organiseren van acht evenementen (Vijverbergsessies, workshops etc);
* uitmondend in de 3e Internationale FoodFirst Conferentie, Rabobank Utrecht, juni 2017

Wed, 2 Dec 2015

Vijverbergsession: A policy paradigm for rural development cooperation in Africa

FoodFirst Conference, 22 June 2015 - Outcome: "The future is for young, well educated, market oriented and organized farmer-entrepreneurs." [> Naar het verslag op foodFIRST for Thought

Urbanization and rising income levels are generating a rapidly increasing demand for diversified food. Agricultural development policies should specifically aim at enabling young and ambitious farmer-entrepreneurs to profit from this opportunity. That is a mayor challenge, as these farmer-entrepreneurs will have to compete with imported food and with national large scale producers. To meet this challenge, farmer-entrepreneurs must be market driven, able to see market opportunities and to adapt production correspondingly; e.g. for urban niche markets, fresh food, fruit and vegetables, dairy products, nutritious and high quality food.

Wed, 21 Oct 2015

Vijverbergsession: Private Sector-led greening of agriculture in Africa

What financial and policy incentives can stimulate best practices by Dutch SMEs?
[> To the report on foodFIRST for Thought
[> Download the report (.pdf)


© Photo: Gwenn Dubourthoumieu

The combined global food, environmental and climate challenges call for urgently supporting the further greening of agriculture all over the world. In order to feed the growing population sustainably, agricultural productivity needs to grow alongside better food systems efficiency and protection of ecosystems. This is particularly important for Africa, that has around 60 percent of the world’s uncultivated arable land and the highest margins for improving the productivity of already cultivated land, and subsequently is attracting increasing attention by foreign investors, including from the Netherlands.

Wed, 3 Dec 2014

Vijverbergsession Van smallholders tot ondernemers

In samenwerking met BuZa, Agri-Profocus, WUR en CABI.[> Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

© A marketplace in Kampala, Uganda. Photo: Arne Hoel / World Bank

Deze Vijverbergsessie gaat over onderzoek, voorlichting en onderwijs ten behoeve van, met en door boerengezinsbedrijven. Wat zijn de ervaringen en lessons learned met programma’s die lokaal onderzoek combineren met kennisontwikkeling met de boeren en hun organisaties, en met voorlichting en onderwijs in de vierhoek? Welke rol spelen onderzoek, voorlichting en onderwijs spelen bij ondersteunen van het ontwikkelingsproces van borengezinsbedrijven tot ondernemers?

Wed, 5 Nov 2014

Vijverbergsession "De rol van coöperaties voor verbeterde markttoegang in Afrika"

In samenwerking met BuZa, Rabobank, ZLTO
Het FAO jaarrapport over family farming is uit: zie de sessie-pagina.

De Vijverbergsessie van 5 november gaat over de toegang van boerengezinsbedrijven tot afzetmarkten. Wat zijn de ervaringen en lessons learned met programma’s die interveniëren in de keten van productie, verwerking en vermarkting? En wat zijn de ervaringen en lessons learned met programma’s die kleine boeren ondersteunen bij het opzetten van eigen organisaties voor verwerking en vermarkting?

Wed, 10 Sep 2014

Vijverbergsession "Family Farming – Financial Services"

In samenwerking met WUR, Oikocredit, BuZa en Rabobank. [> Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

© Oikocredit

This seminar is preparatory to the conference on Family Farming, which will be held in Utrecht on December 15, 2014. Core question of this conference is: What support do African family farmers need in order to improve their entrepreneurial performance?

Representatives of ngo’s, the business community, the academy, politics and public administration will share and connect their lessons learned and current insights on supporting the successful transition of family farmers to rural entrepreneurs.

Wed, 2 Jul 2014

Vijverbergsession "De rol van regionale markten voor voedselzekerheid in Afrika"

In samenwerking met ECDPM, KIT, ASC. [> Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

afbeelding: © CIAT

Zowel de regionale voedselzekerheid als de ontwikkeling van lokale voedselproducenten is gediend bij het wegnemen van knelpunten voor intraregionale handel. Boeren die effectief toegang krijgen tot regionale input- en afzetmarkten kunnen hun productiviteit en inkomen verhogen en zo de regionale voedselzekerheid bevorderen.

Wed, 4 Jun 2014

Vijverbergsession "Post harvest losses II"

Met Joost de Jong en Martijn Weijtens, Ministerie EZ; ter voorbereiding op de EZ Summit: International Conference on Solutions to Reduce Food Waste and Food Losses, december 2014.

afbeelding: © Transport-online.nl

Volgens schattingen van de FAO en de WUR gaat ongeveer 35% van de oogst van landbouwproducten verloren. Een deel van dit verlies ontstaat in het exporttraject en in de keten van groothandel naar consument. Met name dáárover ging de Vijverbergsessie van 15 januari 2014. Maar een substantieel deel van de oogst komt nog niet eens zover. De Vijverbergsessie van 4 juni richt zich op díe eerste schakel in de keten, bij en direct na de oogst.

Wed, 7 May 2014

Vijverbergsession "Het Dutch Good Growth Fund en het MKB, hier en daar"

In samenwerking met BuZa en Rabobank Foundation. Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

afbeelding: © Rabobank Foundation

Op deze sessie bespreken we het Dutch Good Growth Fund: hoe kan het het best gebruikt worden door het MKB hier en elders, met name in het kader van voedselzekerheid. Zie ook de informatie op het web.

Wed, 2 Apr 2014

Vijverbergsession "De oceanen als voedselbron; naar een duurzaam beheer (2)"

In samenwerking met EZ; i.h.k.v. de voorbereiding op de Global Oceans Action Summit, 22 april - 25 april 2014, Den Haag. Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

Van 22-25 april wordt in Den Haag de Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth gehouden ( http://www.globaloceansactionsummit.com ). De conferentie wordt namens de Nederlandse regering georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, in nauwe samenwerking met de FAO, de Wereldbank en de regeringen van de VS, Grenada, Indonesië, Mauritius en Noorwegen.

Wed, 5 Mar 2014

Vijverbergsession "De watervoetafdruk van agrarische producten"

Inleidingen door Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, die het concept bedacht heeft, en dr.ir. Gerardo van Halsema van de WUR. In samenwerking NCDO. Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

[> Zie ook virtualwater.eu

[> NCDO-publicatie Water, Bron van ontwikkeling, macht en conflict

De Vijverbergsessie op 5 maart 2014 gaat in op de rol en bruikbaarheid van het concept van de watervoetafdruk bij verantwoord waterbeheer in de agri-foodsector. De focus ligt daarbij specifiek op water dat in het buitenland gebruikt en vervuild wordt ten behoeve van producten voor de Westerse markt, zoals katoen, koffie en oliegewassen. De ontwikkelaar van het invloedrijke concept, Prof dr. Arjen Hoekstra (Universiteit Twente) en dr. Ir. Gerardo Halsema (WUR) laten hun licht schijnen op het ontstaan, het doel en de bruikbaarheid van de watervoetafdruk voor de agri-foodsector.

Wed, 15 Jan 2014

Vijverbergsession "Voedselverliezen in de keten"

De Vijverbergsessie op 15 januari 2014 richt zich op de vraag hoe de Nederlandse kennis en ervaring een rol speelt en/of kan spelen bij het tegengaan van 'post-harvest losses'. [> Verslag op foodFIRST for Thought.

De Vijverbergsessie op 15 januari 2014 richt zich op de vraag hoe de Nederlandse kennis en ervaring een rol speelt en/of kan spelen bij het tegengaan van post-harvest losses in (voormalige) ontwikkelingslanden ten behoeve van verbeterde voedselzekerheid.
Met Toine Timmermans (WUR / EU FUSIONS), Marcel Vernooij (Ministerie van Economische Zaken) en Natasha Solano (Kuehne+Nagel N.V.). In samenwerking NCDO. In het kader van het European Year of Food Waste

Dec 11, 2013

Vijverbergsession "Boerengezinsbedrijven en de onderzoeksagenda Voedselzekerheid"

The meeting offers the occasion to feed the Knowledge Agenda from the perspective of family farming.

image: © ILEIA

[> Verslag op foodFIRST for thought.

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Frans Verberne, director of the Office of the F&B Knowledge Platform, will introduce the ambition, scope, and approach of the Platform. Essentials in the role of the Office are intensifying knowledge and research agenda’s, identifying new knowledge questions, and deepening and linking current knowledge issues.

Nov 6, 2013

Vijverbergsession "Governing the oceans as a global common good – the case of the pelagic fishery"

With Erik Molenaar, NILOS Netherlands Institute Law of the Sea, associate professor Tromso University and lector Universiteit Utrecht, Pavel Salz, directeur van Framian BV, ex LEI-Visserij, ex-FAO.
[> Verslag op foodFIRST for Thought

image: wikimedia commons

This seminar is a preparatory to The Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth, which will be held in The Hague in the course of 2014.
In cooperation with EZ, FAO en Imares

Oct 16, 2013

Vijverbergsession "De nexus tussen water energie en voedselzekerheid"

Inleiding door Willem Ligtvoet, plv. sectorhoofd Water, Landbouw & Voedsel van het Planbureau voor de Leefomgeving en en prof.dr. ir. Huub Rijnaarts, hoofd Sectie Milieutechniek van de WUR

image: agentschap.nl

[> Verslag op foodFIRST for thought

In samenwerking met Sjef IJzermans – Waterpartners.

Sep 25, 2013

Vijverbergsession "Bridging the Gap -- over voedselzekerheid en voedingszekerheid"

Hoe zit het met de samenwerking tussen de mensen van de food security en die van de nutrition security?

image © hans groen

[> Verslag op foodFIRST for thought

In het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid hebben beide thema’s een plek. Dat wil zeggen, er is een voedselzekerheidsbeleid, en daarin is toegang tot betere voeding één van de vier pijlers.

In samenwerking met BuZa Special Envoy Paulus Verschuren

May 22, 2013

Vijverbergsession: Water & Voedselzekerheid

Water en voedselproductie zijn onlosmakelijk verbonden. Steeds meer landen kampen met waterproblemen gekoppeld aan de toenemende vraag naar voedsel.

image © hans groen

[> Naar het verslag

Volgens de FAO zal de toename van de productie van granen de komende 30 jaar voor 70 % komen van geïrrigeerd land. Daarom is goed waterbeheer cruciaal, evenals efficiënt watergebruik: more crop for a drop.

Apr 17, 2013

Vijverbergsession "Voedsel, Landbouw & Cultuur, Religie"

Voedsel is een economisch goed, dat verhandeld wordt op de markt van vraag en aanbod. Voedsel is bouwsteen van het lichaam als huis van de ziel; vgl. spijswetten, sacraliteit, reinheid. Over deze framings gaat de Vijverbergsessie.

Jean-François Millet: Angelus

[> Naar het verslag

Wie zijn de dragers van de verschillende visies? Wat staat hen voor ogen? Wat is hun passie; en wat is hun strategie? Wat is de receptie in het publieke domein, bij onderscheiden groeperingen?

Mar 20, 2013

Vijverbergsession: Coöperaties en Landbouwontwikkeling

Het coöperatief organiseren is één van de sleutels tot de oplossing van voedselzekerheid problemen.

[> Naar het verslag op FoodFirst for thought

Het coöperatief organiseren is één van de sleutels tot de oplossing van voedselzekerheid problemen. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse internationale samenwerking, want wij hebben een eeuwenoude traditie op dit gebied, en een coöperatieve sector die springlevend is en zeer internationaal georiënteerd.

Jan 30, 2013

Vijverbergsession: "De lessen van Venlo"

Wat hebben we geleerd van de zeven foodFIRST Floriade seminars?

Photo: Floris Scheplitz

In de zeven FoodFirst-Floriade conferenties hebben we gediscussieerd in en over de ‘gouden vierhoek’ van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en ngo’s over thema’s als: coöperaties, duurzame voedselproductie, het doorbreken van de vicieuze cirkel van honger in Afrika, investeren in de voedselproductie in Afrika, volwaardige voeding en stadslandbouw.

Wed, 12 Dec 2012

Vijverbergsession: Improving food security

Discussion on the IOB report "Verbeteren van Voedselzekerheid" and the Dutch development cooperation policy. [> Lees het verslag op FoodFirst for Thought.

Startpunt van het debat is het rapport dat het IOB begin dit jaar publiceerde onder de titel Verbeteren van Voedselzekerheid. Een systematische overzichtsstudie naar de doeltreffendheid van de ondersteuning aan landbouwproductie, waardeketens, marktregulering en landrechten. Hiervoor werden 38 casestudies en 46 andere overzichtsstudies geraadpleegd.

Mon, 16 Jan 2012

Vijverbergsession: Landbouw en handelsliberalisering, GLB en WTO

Het thema van deze sessie is de Landbouw en handelsliberalisering, GLB en WTO. De heer Carlo Trojan zal de inleiding verzorgen.

Naar het verslag op FoodFirst for Thought.

Carlo Trojan is Voorzitter van de International Food & Agricultural Trade Policy Council (IPC), voormalig Secretaris-Generaal van de Europese Commissie en voormalig Ambassadeur van de Europese Unie bij de WTO.
Roel Nieuwenkamp (Directeur Internationale Betrekkingen van EL&I) en Pieter Gooren (Landbouwraad bij de WTO in Genève) houden co-referaten.

Piet Bukman, voormalig minister van (o.a.) Landbouw, en voormalig voorzitter van het IPC zal de discussie voorzitten.

Op deze Vijverbergsessie willen we het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU “confronteren” met de Doha-ronde van de WTO. Vragen die daarbij o.i. aan de orde zijn:

- in hoeverre stond/staat het uitblijven van een akkoord over verdere vrijmaking van de wereldhandel in landbouwproducten en afbouw van handelsverstorende landbouwsteun een succesvolle afronding van de Doha-ronde nog in de weg?
- in hoeverre is de spanning tussen GLB en WTO weggenomen als gevolg van doorlopende beleidshervormingen van het GLB?
- hoe wordt het nieuwe GLB door onze globale partners begrepen, gezet in het kader van de toekomst van vrijhandel/protectionisme en de wisselwerking met de geopolitieke herordening op wereldschaal?

Mon, 21 Nov 2011

Vijverbergsession: Food and Geopolitics

met Tassos Haniotis, Directeur AGRI/L, Europese Commissie, Directoraat Generaal voor de Landbouw.

Voedselvoorziening, leveringszekerheid, veiligheid en geopolitiek, met Tassos Haniotis, Directeur AGRI/L, Europese Commissie, Directoraat Generaal voor de Landbouw.

Thu, 9 Jun 2011

Vijverbergsession, Pastoralism

Vijverbergsession, Pastoralism

To the report on Food for Thought

A day with discussions at the Ministry of EL&I, the ISS, and the Vijverbergsession, with experts from Kenya.

Around foodFIRST

10 Jun 2019 | Nederlandse zaadveredelaar Simon Groot wint World Food Prize
"De Nederlandse zaadveredelaar Simon Groot is dit jaar de winnaar van de World Food Prize. Dat is bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken." (Bron: NOS). foodFIRST feliciteert Simon Groot met deze toekenning!Lees ook "De zaden van Simon Groot (84) zorgen voor minder honger en meer winst voor miljoenen". ...

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock