© 2011-2018 Food First| This page modified: 06 September 2017

foodFIRST Vijverbergsession

Voorrang voor landbouw in Afrika

foodFIRST theme 2016-18 "The African future is for young, well educated, market oriented and organized farmer-entrepreneurs" -- more to this theme on: A policy paradigm for rural development cooperation in Africa, Vijverbergsession of 2 December 2015.

Locatie: Rabobank, Bezuidenhoutseweg 5 in Den Haag

14 May 2018, 17.00 - 19.00 uur

Materiaal voor de vergadering:

Paper by Mr. H. Hoogeveen, permanent Representative of the Netherlands to the Food and Agriculture Organization of the United Nations
The European External Investment Plan and sustainable development - don't reinvent the wheel, just realign it (ECDPM)
Blending 2.0: Towards new (European External) Investment Plans (ECDPM)

[> Presentatie door Dr Cristina Miranda-Gozálvez

Inleiding en discussie met dr. H. Hoogeveen, PV FAO en Dr. Cristina Miranda Gozálvez van de Europese Commissie (Directoraat Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling)

Hoe de snel groeiende bevolking van Afrika te voeden en daarbij werkgelegenheid te scheppen voor jongeren in de landbouw is een vraag die steeds urgenter wordt en op internationaal en nationaal politiek niveau steeds meer momentum krijgt. De nieuwe Duitse regering zal hiervoor fondsen beschikbaar stellen; president Macron roept op tot mobilisatie van Europese krachten die aan de oplossing van deze uitdaging kunnen bijdragen, de Europese Commissie wil een External Investment Plan met concentratie op voedselproductie op het continent en ook in het Nederlandse Regeerakkoord wordt de noodzaak van bevordering landbouw in Afrika voorop gesteld. Ons lidmaatschap van de Veiligheidsraad zal in de komende maanden mede gekleurd worden door dit vraagstuk, terwijl ook de internationale (donor-)gemeenschap artikel SDG 2, de honger in 2030 de wereld uit, centraal stelt. Rode draad bij al deze beleidsvoornemens is de erkenning van de onmisbaarheid van een breed gedragen maatschappelijke inspanning waarbij bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en de academie gaan samenwerken. Ginds en hier. En hier ontstaan er dus aanzienlijke nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning aan de inspanningen in Afrika: Team up with African agripreneurs.

Op 12 december 2017 hebben Professor Ton Dietz en Drs. Ewald Wermuth ons geïnformeerd over de ontwikkelingen in het beleidsdenken in Afrika zelf.
Op deze Vijverbergsessie zullen de indringende veranderingen in het beleid van internationale en Europese instellingen aan de orde komen. Met ook hun financiële consequenties.

Dr. H. Hoogeveen, onze permanente vertegenwoordiger bij de FAO en voorheen Directeur-Generaal Agro van het Ministerie van EZ/LNV zal deze ontwikkelingen en openingen toe lichten, terwijl Dr. Cristina Miranda Gozálvez van het Directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie van haar kant ons over de beleidsvoornemens in Brussel (en Luxemburg) zal informeren.

De bijeenkomst is ook een belangrijke voorbereidingsstap naar onze internationale conferentie van 31 mei en 1 juni a.s. Kunnen wij als Nederlandse samenleving met al onze expertise en belangen op agrarisch terrein de woorden omzetten in echte langjarige engagementen ter assistentie van wat een van de meest nijpende internationale vraagstukken zal gaan worden maar waar ook bijzondere perspectieven liggen.

Over deze context van onze conferentie heeft dr. Hoogeveen een notitie geschreven, die als bijlage is toegevoegd en die ook onderwerp van de avond is.

De sessie begint om 17.00u en eindigt om 19.00u. Gastheer is de Rabobank in Den Haag, Bezuidenhoutseweg 5 in Den Haag.