Vijverbergsession Het Dutch Good Growth Fund en het MKB, hier en daar

Wednesday 7 May 2014

afbeelding: © Rabobank Foundation

Zie het verslag op foodFIRST for Thought.

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

In samenwerking met BuZa en Rabobank Foundation

[> Informatie over het Dutch Growth Fund.

[> IOB kritisch over Nederlands beleid rond private sector ontwikkeling

De sessie wordt ingeleid door Christiaan Rebergen (BuZa); overige inleiders t.b.a.

Over deze sessie

Op 1 juli wordt het Dutch Good Growth Fund gelanceerd, een revolverend kapitaalsfonds van in totaal €700 miljoen. Het instrument past in het beleid om hulp, handel en investeringen te combineren. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om het MKB te stimuleren, zowel hier als daar. Daarvoor zijn twee aparte sporen ontwikkeld. Op het eerste spoor gaat het om de financiering van activiteiten van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf dat ontwikkelingsrelevante investeringen wil doen in lage- en middeninkomenslanden. En op het tweede spoor worden activiteiten gefinancierd van het midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden; het DGGF steunt daarbij met name bestaande en nieuw op te richten investeringsfondsen die financieringen verstrekken aan lokaal MKB en financiële instellingen.

De inzet is van deze Vijverbergsessie is, kort samengevat: DGGF, hoe zorgen we ervoor dat het gaat werken voor het MKB? We nemen het DGGF als feit, gaan verder niet praten over wat er beter of mooier geweest zou kunnen zijn, maar we bespreken hoe dat instrument het best gebruikt kan worden voor en door het MKB, zowel hier als daar. Veel is er al op het spoor gezet, sommige zaken behoeven nog fine-tuning en operationalisering, en dan is het belangrijk dat de partijen uit de vijfhoek er mee aan de slag gaan, eventueel in partnerships. Deze sessie is er dus één van kritische co-constructie met een groep van deskundige meedenkers.

De plaatsvervangend DGIS Christiaan Rebergen zal een inleiding verzorgen, waarin hij ook zal ingaan op de losse eindjes en nog in te vullen punten. Sjef IJzermans, jarenlang voorzitter van de Adviesgroep PSI, zal de sessie voorzitten.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

Around foodFIRST

18 Apr 2018 | Transforming Nigeria's vegetable markets
East-West Seeds is giving a workshop at SDG Conference "Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact": "Transforming Nigeria's vegetable markets Impac ...

18 Apr 2018 | Kamerbrief over accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren
Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het voedselbeleid en de specifieke accenten die zij hierin ...

21 Mar 2018 | Een woord van advies aan Minister Kaag: wees kritisch op de NGO middle man
Afrikaanse vrouwen worden door westerse NGO's te veel als slachtoffer geframed binnen de discussie over hun Seksuele Reproductieve Gezondheid en Recht ...

20 Mar 2018 | Africa's Free-Trade Future
With the launch of the African Union's long-awaited Continental Free Trade Area this month, African leaders have an opportunity to set their countries ...

16 Mar 2018 | Food Security's Social Network
The number of chronically undernourished people in the world is rising again, as crises like climate change and violent conflict weaken food security. ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock