Our story

The way we produce, process, consume and waste food has implications on food security, public health, the environment, the economy and social equality. Considering the rapidly growing world population pushing the boundaries of our planet and the rise of hunger and malnutrition, our present food systems are not future-proof. More than ever before, cooperation between all stakeholders (government, businesses, civil society, knowledge institutions etc.) will be needed to contribute to an effective transition to truly sustainable food systems.

FoodFIRST is a neutral and independent platform that brings together the government, the business sector, civil society and knowledge institutes. By facilitating dialogue and connecting expertise, we aim to inspire our partners to think outside the box and seize opportunities to conceive innovative and scalable solutions focused on achieving SDG1: eradicating poverty in all its forms and SDG 2: end hunger, achieve food security and promote sustainable agriculture.

About FoodFIRST

What makes us unique?

foodFIRST is a neutral and independent platform that:

Our Goals

Read here about news and events:
June 12, 2024
Werksessie IMVO Wetgeving (CSRD) Voedingsmiddelensector
Op vrijdag 9 februari 2024 kwamen zo’n 40 experts van verschillende geledingen, zoals overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de wetenschap naar de SER in Den Haag. Onder moderatie van IMVO-deskundige, Manon Wolfkamp, onderzochten zij samen hoe een integrale benadering van de komende duurzaamheidswetgeving (met name de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen kan leiden tot duurzame impacts in productielanden en een betere hanteerbaarheid van deze regelgeving voor bedrijven in hun waardeketens.
June 5, 2024
Oproep van 70 partijen: Nederlandse aanpak voor wereldwijde voedselzekerheid werkt!
Een brede coalitie van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wil samen met het nieuwe kabinet optrekken om echt een verschil te maken voor het verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Het ondersteunen van boeren en consumenten in Nederland en daarbuiten en de inzet voor klimaat-weerbare voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden staan daarbij centraal. De coalitie is van mening dat Nederland vanuit haar kennis, kunde, ervaring, internationale samenwerkings- en handelspositie de komende jaren ambitieuze inzet moet tonen in de verduurzaming van ons voedselsysteem, om zo bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals.