Vijverbergsession "Post harvest losses II"

Wednesday 4 June 2014

afbeelding: © Transport-online.nl

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

Met Joost de Jong en Martijn Weijtens, Ministerie EZ; ter voorbereiding op de EZ Summit: International Conference on Solutions to Reduce Food Waste and Food Losses, december 2014. Paulus Verschuren, Special Envoy Food and Nutrition Security, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voorzitter.

Over deze sessie

Volgens schattingen van de FAO en de WUR gaat ongeveer 35% van de oogst van landbouwproducten verloren. Een deel van dit verlies ontstaat in het exporttraject en in de keten van groothandel naar consument. Met name dáárover ging de Vijverbergsessie van 15 januari 2014 (zie http://www.foodfirst.eu/index.php?a=forum&id=21).  Maar een substantieel deel van de oogst komt nog niet eens zover. De Vijverbergsessie van 4 juni richt zich op díe eerste schakel in de keten, bij en direct na de oogst.

Begin juni 2014 zal een expertgroep van het CFS (Committee on World Food Security) een rapport publiceren over ‘Food waste en Food losses’. Op de Vijverbergsessie zullen hoofdlijnen van dit rapport worden toegelicht. Later zal het CFS zich in haar bijeenkomst van 13-18 oktober 2014 nader beraden over de aanbevelingen uit het rapport van die expertgroep.

Van 8-10 december 2014 organiseert het  Ministerie van Economische Zaken de “International conference on solutions to reduce food waste and food losses.” Deze conferentie richt zich op een agenda met actiepunten, partnerships en pilot projecten die snel kunnen resulteren in concrete maatregelen om voedselverspilling en verlies tegen te gaan.

Deze Vijverbergsessie is een vooruitblik op de internationale conferentie in december en biedt een gelegenheid om partnerships en actiepunten voor de conferentie te ontwikkelen.

Joost de Jong, strategisch adviseur bij EZ, zal de hoofdlijnen toelichten van het rapport van de expertgroep. Hij zal de komende maanden de meningsvorming binnen de EU landen over dit rapport coördineren.

Martijn Weijtens, plaatsvervangend directeur van de directie Plantaardige Agroketens en voedselkwaliteit van EZ zal een presentatie verzorgen over de conferentie die EZ wil organiseren.

Vanessa Nigten (Food & Business Knowledge Platform) en Bart van Gogh (Wageningen UR/FBR) zullen, gebaseerd op nieuw onderzoek bij hun respectievelijke instellingen,kort commentaar geven.

Naast de inbreng van de overheid zal worden ingegaan op de rollen die het Nederlandse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de maatschappelijke organisaties kunnen spelen bij het terugdringen van (na-)oogstverliezen.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

            

Around foodFIRST

8 Dec 2017 | Vrijdagmiddagborrel: Maatschappelijk middenveld is geen beweging meer
Slavenhandel in Libiƫ, bombardementen op Jemen. Het maatschappelijk middenveld in Nederland heeft niet meer de flexibiliteit om gezamenlijk aandacht ...

7 Dec 2017 | True cost accounting, true pricing in food
On October 10, 2017, the Dutch Ministry of Economic Affairs, in close co-operation with the Transition Coalition Food, hosted a seminar on True Cost A ...

4 Dec 2017 | The AU-EU Abidjan Summit: Is there life beyond migration?
Amidst hopeless traffic jams and a long queue of presidential planes at the airport, the besieged city of Abidjan was the scene, last week, of the fif ...

4 Dec 2017 | Kiest Nederland vandaag voor meer palmolie?
Palmolie en soja in biobrandstof Vandaag vergadert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven of er meer biobrandstof bijgemengd gaat worden b ...

1 Dec 2017 | The US Is Exporting Obesity
Left unchecked, rapidly rising obesity rates could slow or even reverse the dramatic gains in health and life expectancy that much of the world has en ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock