Vijverbergsession "Post harvest losses II"

Wednesday 4 June 2014

afbeelding: © Transport-online.nl

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst. Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

Met Joost de Jong en Martijn Weijtens, Ministerie EZ; ter voorbereiding op de EZ Summit: International Conference on Solutions to Reduce Food Waste and Food Losses, december 2014. Paulus Verschuren, Special Envoy Food and Nutrition Security, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voorzitter.

Over deze sessie

Volgens schattingen van de FAO en de WUR gaat ongeveer 35% van de oogst van landbouwproducten verloren. Een deel van dit verlies ontstaat in het exporttraject en in de keten van groothandel naar consument. Met name dáárover ging de Vijverbergsessie van 15 januari 2014 (zie http://www.foodfirst.eu/index.php?a=forum&id=21).  Maar een substantieel deel van de oogst komt nog niet eens zover. De Vijverbergsessie van 4 juni richt zich op díe eerste schakel in de keten, bij en direct na de oogst.

Begin juni 2014 zal een expertgroep van het CFS (Committee on World Food Security) een rapport publiceren over ‘Food waste en Food losses’. Op de Vijverbergsessie zullen hoofdlijnen van dit rapport worden toegelicht. Later zal het CFS zich in haar bijeenkomst van 13-18 oktober 2014 nader beraden over de aanbevelingen uit het rapport van die expertgroep.

Van 8-10 december 2014 organiseert het  Ministerie van Economische Zaken de “International conference on solutions to reduce food waste and food losses.” Deze conferentie richt zich op een agenda met actiepunten, partnerships en pilot projecten die snel kunnen resulteren in concrete maatregelen om voedselverspilling en verlies tegen te gaan.

Deze Vijverbergsessie is een vooruitblik op de internationale conferentie in december en biedt een gelegenheid om partnerships en actiepunten voor de conferentie te ontwikkelen.

Joost de Jong, strategisch adviseur bij EZ, zal de hoofdlijnen toelichten van het rapport van de expertgroep. Hij zal de komende maanden de meningsvorming binnen de EU landen over dit rapport coördineren.

Martijn Weijtens, plaatsvervangend directeur van de directie Plantaardige Agroketens en voedselkwaliteit van EZ zal een presentatie verzorgen over de conferentie die EZ wil organiseren.

Vanessa Nigten (Food & Business Knowledge Platform) en Bart van Gogh (Wageningen UR/FBR) zullen, gebaseerd op nieuw onderzoek bij hun respectievelijke instellingen,kort commentaar geven.

Naast de inbreng van de overheid zal worden ingegaan op de rollen die het Nederlandse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de maatschappelijke organisaties kunnen spelen bij het terugdringen van (na-)oogstverliezen.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Opening
19.00 Drankjes en lichte snacks

            

Around foodFIRST

16 Oct 2017 | 'Making Africa work' – What not to do
'Africa Works' was the somewhat provocative title of a book published in 1999. With the subtitle "disorder as a political instrument", the problem cit ...

5 Oct 2017 | Harnessing the demographic dividend through investments in youth
Youth are key stakeholders in the attainment of the goal and aspirations of Agenda 2063. This is premised on the youth bulge currently experienced on ...

4 Oct 2017 | Is Africa Still Rising?
Growth across Sub-Saharan Africa has weakened since 2015, and the poor outlook for commodity prices has cast doubt on the region’s economic promise, ...

4 Oct 2017 | Securing Land Rights in Africa
Across the continent, insecure rights to land are robbing millions of financial stability and long-term prosperity. While new technology is giving peo ...

12 Sep 2017 | Food challenges and opportunities in Nairobi
ECDPM’s Hanne Knaepen interviews Dr. Diana Lee-Smith, co-founder of the Kenya NGO Mazingira Institute in Nairobi, Kenya, about the food challeng ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock