foodFIRST Debat

Towards an Africa Europe partnership

Een nieuwe Europees-Afrikaanse benadering voor landbouwontwikkeling, agripreneurship en voedselvoorziening

Locatie:
Wageningen Economic Research
WTC, Toren C, 5e verdieping, zaal Hortus 1 + 2
Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag

Dinsdag 5 maart 2019, 17.00 - 19.00 uur

  In samenwerking met Agriprofocus

Materiaal voor de vergadering:

Het rapport van de Task Force Rural Africa Towards an Africa Europe partnership

Kees Blokland, Agriterra:
"Dit is niet het zoveelste rapport voor onderin de la. Het rapport van de EU Task Force Rural Africa biedt veel kansen voor Nederlandse Vierhoek."

Vooruitlopend op de officiële presentatie van het rapport “Towards an Africa Europe partnership for sustainable development and jobs in rural Africa” van de EU Task Force Rural Africa organiseren foodFIRST en Agriprofocus op 5 maart a.s. een debat met Kees Blokland (directeur Agriterra) over het baanbrekende rapport van de EU Task Force Rural Africa, waar hij prominent lid van is.

In het rapport worden vier strategische actiegebieden onderscheiden en uitgewerkt: een territoriale ontwikkelingsstrategie voor werk en inkomen; duurzaam beheer van land en natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie; de transformatie van de Afrikaanse landbouw; en de ontwikkeling van de Afrikaanse voedselindustrie en voedselmarkten.

Eind maart 2019 wordt de definitieve versie verwacht, maar Landbouwcommissaris Phil Hogan heeft al luid en duidelijk laten weten dat de Europese Commissie uitvoering gaat geven aan de adviezen en aanbevelingen van de EU Task Force.

Het rapport zet volgens Kees Blokland de lijnen uit voor de samenwerking tussen Afrika en Europa voor de komende jaren en het zet die samenwerking inhoudelijk en wat betreft werkwijze ook op een ander spoor. Verder biedt het allerlei handelingsperspectieven voor de actoren van de (dubbele) vierhoek waar het gaat om plattelandsontwikkeling, boerenlandbouw en voedselvoorziening.

Op 5 maart a.s. zal Kees Blokland uitleggen waarom “dit niet zomaar het zoveelste rapport is, maar dat het echt hout snijdt en wij, als voorvechters van maatschappelijke inbedding en samenwerking, er ook echt iets mee kunnen. En moeten!”

Aantal deelnemers:  48

Around foodFIRST

23 Nov 2018 | The African Threat
Although international engagement with Africa has evolved over time, it has never succeeded in putting the region on a path toward long-term and susta ...

23 Nov 2018 | Uniting Africa for Power
Despite advances in recent years, more than 600 million Africans still lack access to electricity. An integrated power market, like that in the Europe ...

22 Oct 2018 | The Untapped Potential of EU-Africa Trade
If the EU is to seize the economic opportunities that Africa offers, it will need to work with the continentÂ’s leaders to forge a new kind of partner ...

18 Apr 2018 | Transforming Nigeria's vegetable markets
East-West Seeds is giving a workshop at SDG Conference "Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact": "Transforming Nigeria's vegetable markets Impac ...

18 Apr 2018 | Kamerbrief over accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren
Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het voedselbeleid en de specifieke accenten die zij hierin ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock