October 18, 2023

Brief foodFIRST aan de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs)

October 18, 2023 De Nederlandse bilaterale relatie met Afrika vereist een strategische heroverweging. Landen als Frankrijk en Duitsland zijn al ver gevorderd in het strategisch en geopolitiek nadenken over hun relatie met Afrika; zo stelt het instituut Montaigne dat de ontwikkeling van de landbouwsector in West-Afrika een van de sleutels zal zijn in de strijd tegen het Jihadisme. Nederland lijkt in dit denken achter te blijven. Met het aanstaande commissiedebat over de nieuwe Nederlandse Afrikastrategie 2023-2032 in het vooruitzicht (donderdag 5 oktober a.s.), schreef foodFIRST onderstaande brief aan de TK cie BuHaOs met hierin enkele uitgangspunten die volgens ons in de nieuwe Nederlandse Afrikastrategie onderbelicht zijn gebleven.