June 12, 2024

Werksessie IMVO Wetgeving (CSRD) Voedingsmiddelensector

Op vrijdag 9 februari 2024 kwamen zo’n 40 experts van verschillende geledingen, zoals overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de wetenschap naar de SER in Den Haag. Onder moderatie van IMVO-deskundige, Manon Wolfkamp, onderzochten zij samen hoe een integrale benadering van de komende duurzaamheidswetgeving (met name de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen kan leiden tot duurzame impacts in productielanden en een betere hanteerbaarheid van deze regelgeving voor bedrijven in hun waardeketens.
June 5, 2024

Oproep van 70 partijen: Nederlandse aanpak voor wereldwijde voedselzekerheid werkt!

Een brede coalitie van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wil samen met het nieuwe kabinet optrekken om echt een verschil te maken voor het verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Het ondersteunen van boeren en consumenten in Nederland en daarbuiten en de inzet voor klimaat-weerbare voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden staan daarbij centraal. De coalitie is van mening dat Nederland vanuit haar kennis, kunde, ervaring, internationale samenwerkings- en handelspositie de komende jaren ambitieuze inzet moet tonen in de verduurzaming van ons voedselsysteem, om zo bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals.
April 5, 2024

Werksessie IMVO Wetgeving (CSDDD) Voedingsmiddelensector

Op vrijdag 9 februari 2024 kwamen zo’n 40 experts van verschillende geledingen, zoals overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de wetenschap naar de SER in Den Haag. Onder moderatie van IMVO-deskundige, Manon Wolfkamp, onderzochten zij samen hoe een integrale benadering van de komende duurzaamheidswetgeving (met name de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen kan leiden tot duurzame impacts in productielanden en een betere hanteerbaarheid van deze regelgeving voor bedrijven in hun waardeketens.
January 17, 2024

Rondetafelgesprek Tijdlijn Landbouw en Voedsel met NICC

Rondetafelgesprek Tijdlijn Landbouw en Voedsel met NICC Op vrijdagmiddag 8 december organiseerden foodFIRST en Stichting NICC (Netherlands International Cooperation Collection) een bijeenkomst met 22 deskundigen uit […]
November 9, 2023

International Responsible Business Conduct

The recent foodFIRST ‘Vijverbergsessie’ on June 29th, titled "Africa "beyond its post-traumatic stress'': Towards a New Policy Discourse on Africa", focused on the government's new Africa strategy for 2023-2032. The session featured Koert Lindijer and Dorette Corbey as speakers. The dialogue demonstrated once again that it is clear that we need to move away from traditional development cooperation policy. But what role could or should a Dutch Africa strategy have in this new context?
May 17, 2023

Walking the talk: the global and Dutch response to Africa’s food systems challenges.

How to walk the talk in accelerating food systems transformation? During the first of a two-part Vijverberg Session series, 60 stakeholders came together on March 29th 2023, to jointly sharpen their perspectives: how can the global and the Dutch community of knowledge institutions, private sector, banks, civil society and government, effectively contribute to this transformation?